Regnskab for Græsted Vandværk 2018
Se regnskabet i pdf. format

Regnskab for Græsted Vandværk 2019
Se regnskabet i pdf. format

Regnskab for Græsted Vandværk 2020
Se regnskabet i pdf. format

Regnskab for Græsted Vandværk 2021
Se regnskabet i pdf. format

 

 

Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Torben Petersen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Karsten Petersen
Louice Mortensen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen