Græsted Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.
Nedenstående skema er en rapport af prøvetagningerne.

Hårdheden i Græsted's vand er 17.0
Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

 

 

Seneste vandanalyse af vandet fra Græsted Vandværk 

Dato             Prøve                        Analyse

27.02.2023 Hos forbruger PDF
27.02.2023 Hos forbruger PDF
23.11.2023 Afgang Værk PDF
23.11.2023 Afgang Værk PDF
18.09.2023 Boring 4 PDF
18.09.2023 Hos forbruger PDF
18.09.2023 Hos forbruger PDF
24.07.2023 Hos forbruger PDF
24.07.2023 Hos forbruger PDF
11.05.2023 Afgang Værk PDF
11.05.2023 Afgang Værk PDF
11.05.2023 TF Dønnevælde PDF
06.03.2023 Hos forbruger PDF
06.03.2023 Hos forbruger PDF
23.01.2023 Hos forbruger PDF
23.01.2023 Hos forbruger PDF
29.11.2022 Nødforbindelse PDF
29.11.2022 Afgang Værk PDF
29.11.2022 Afgang Værk PDF
14.09.2022 Boring 3 PDF
14.09.2022 Hos forbruger PDF
14.09.2022 Hos forbruger PDF
06.07.2022 Hos forbruger PDF
06.07.2022 Hos forbruger PDF
03.05.2022 Afgang Værk PDF
03.05.2022 Afgang Værk PDF
02.03.2022 Hos forbruger PDF
02.03.2022 Hos forbruger PDF
04.01.2022 Hos forbruger PDF
04.01.2022 Hos forbruger PDF
09.11.2021 Afgang Værk PDF
09.11.2021 Afgang Værk PDF
15.09.2021 Hos forbruger PDF
15.09.2021 Hos forbruger PDF
06.07.2021 Boring PDF
01.07.2021 Hos forbruger PDF
01.07.2021 Hos forbruger PDF
28.06.2021 Boring PDF
11.03.2021 Hos forbruger PDF
11.03.2021 Hos forbruger PDF
05.01.2021 Hos forbruger PDF
05.01.2021 Hos forbruger PDF
10.11.2020 Boring PDF
10.11.2020 Afgang Værk PDF
10.11.2020 Afgang Værk PDF
10.11.2020 Afgang Værk PDF
10.11.2020 Afgang Værk PDF
06.05.2020 Boring PDF
06.05.2020 Boring PDF
06.05.2020 Boring PDF
19.03.2020 Hos forbruger PDF
19.03.2020 Hos forbruger PDF
09.01.2020 Hos forbruger PDF
09.01.2020  Hos forbruger PDF
20.11.2019 Afgang Værk PDF 
20.11.2019 Afgang Værk PDF
11.09.2019 Hos Forbruger PDF 
20-08-2019 Boring PDF
20-08-2019 Boring PDF
20-08-2019 Boring PDF
20-08-2019 Boring PDF
07-05-2019  Afgang Værk PDF
07-05-2019 Afgang Værk PDF
21-05-2019 Hos forbruger PDF
10-04-2019 Boring PDF
10-04-2019 Boring PDF
10-04-2019 Boring  PDF
06-03-2019 Hos forbruger  PDF 
06-03-2019 Hos forbruger PDF
10-01-2019 Hos forbruger PDF
10-01-2019 Hos forbruger PDF
13-09-2018 Hos forbruger PDF
13-09-2018  Hos forbruger PDF
04-07-2018 Boring PDF
02-07-2018 Afgang Værk PDF
16-03-2018 Hos forbruger PDF
01-02-2018 Afgang Værk PDF
24-11-2017 Afgang værk PDF
24-11-2017 Hos forbruger PDF
20-09-2017 Afgang Værk PDF
20-09-2017 Afgang Værk PDF
08-09-2017 Hos forbruger  PDF
23-05-2017 Hos forbruger PDF 
19-05-2017 Boring  PDF
19-05-2017  Afgang Værk PDF
19-05-2017  Bundfældningstank PDF
04-04-2017 Afgang Værk PDF
 
Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Sådan læses en vandanalyse

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Torben Pedersen, næstformand
Svend Manø Jensen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Karsten Petersen
Louice Mortensen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen