Pga reparation af vandledning, vil der Mandag 6/2-23 efter kl 9.00 blive lukket for vandet på Bakkeager
fra nr 4-18 og nr 3-25.

Vi forventer at det vil tage omkring 4 timer.

Efterfølgende kan der forekomme misfarvet vand, lad da vandet løbe til det igen er klart.

 

I uge 6 etablerer vandværket målerbrønde på Valmuevej, der vil i den forbindelse i kortere perioder mellem 9.00-12.00 være lukker for vandet på Valmuevej og den øverste del af Æblehavevej.

 

Græsted Vandværk A.M.B.A
Græsted Vandværk blev stiftet i  november 1903, oprindelig som et interessentselskab, på initiativ af den daværende borgerforening, 
senere i 1982 blev interessentselskabet omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.
I 2011 blev vandværket ombygget til 2 separate vandværket for leveringssikkerhedens skyld.
Vandværket forsyner i dag 2.134
 forbrugere fra 4 boringer. Der udpumpes årligt ca. 190.000 kbm., svarende til ca. 500 kbm. pr. dag. Vandværket er beliggende på Mårumvej 12D, 3230 Græsted.  

Hårdheden i Græsted's vand er 17°dHDriftinformation:  
Såfremt der er driftforstyrrelser, vil det blive meddelt her eller på facebooksiden "Vores Græsted", så hurtigt som muligt.

 

Under "information" kan du nu se vandværkets ledningsplan. Der kan du se din egen stophane/målerbrønd.

 

 

 

Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Torben Petersen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Karsten Petersen
Louice Mortensen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen