Vandværket etablere i øjeblikket målerbrønde på Poppelager, der vil derfor i korte perioder blive lukket for vandet.
 

GENERALFORSAMLLNG
Afholdes den 29. september kl. 19.00 i Gribskovhallen, Larsensvej 15 B, 3230 Græsted.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Græsted Vandværk A.m.b.A.
Græsted Vandværk blev stiftet i 1903, oprindelig som et interessentselskab, på initiativ af den daværende borgerforening, 
senere i 1982 blev interessentselskabet omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.
I 2011 blev vandværket ombygget til 2 separate vandværket for leveringssikkerhedens skyld.
Vandværket forsyner i dag 2.032
 forbrugere fra 4 boringer. Der udpumpes årligt ca. 193.000 kbm., svarende til ca. 530 kbm. pr. dag. Vandværket er beliggende på Mårumvej 12D, 3230 Græsted.  

Ændret Opkrævning:
Fra og med 2021 flytter vi forårsopkrævningen fra 1. marts til 1. februar således at den endelige opkrævning følger kalenderåretog acontoopkrævningen for første halvår kommer tættere påbetalingsperioden.

Driftinformation:  
Såfremt der er driftforstyrrelser, vil det blive meddelt her eller på facebooksiden "Vores Græsted", så hurtigt som muligt.

 

Under "information" kan du nu se vandværkets ledningsplan. Der kan du se din egen stophane/mållerbrønd.

 

 


Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Torben Petersen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:

Karsten Petersen

Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen