Generalforsamling:
Den generalforsamling der er fastsat til tirsdag den 30. marts 2021 er udskudt til tirsdag den 1. juni 2021.
      
 

Grundet Covid-19, er der ingen adgang på vandværket uden aftale. Ring for personlig fremmøde på telefon 4839 2795                  

Græsted Vandværk A.m.b.A.
Græsted Vandværk blev stiftet i  november 1903, oprindelig som et interessentselskab, på initiativ af den daværende borgerforening, 
senere i 1982 blev interessentselskabet omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.
I 2011 blev vandværket ombygget til 2 separate vandværket for leveringssikkerhedens skyld.
Vandværket forsyner i dag 2.045
 forbrugere fra 4 boringer. Der udpumpes årligt ca. 193.000 kbm., svarende til ca. 530 kbm. pr. dag. Vandværket er beliggende på Mårumvej 12D, 3230 Græsted.  Driftinformation:  
Såfremt der er driftforstyrrelser, vil det blive meddelt her eller på facebooksiden "Vores Græsted", så hurtigt som muligt.

 

Under "information" kan du nu se vandværkets ledningsplan. Der kan du se din egen stophane/mållerbrønd.

 

 

Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Torben Petersen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Karsten Petersen
Louice Mortensen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen