Mandag 26/10 vil der mellem 9-12, blive lukket for vandet på Græsted Park nr 26 til 81, pga etablering af ny vandledning.

 

 

Vandværket etablere i øjeblikket målerbrønde på Poppelager, der vil derfor i korte perioder blive lukket for vandet.
 

Græsted Vandværk A.m.b.A.
Græsted Vandværk blev stiftet i 1903, oprindelig som et interessentselskab, på initiativ af den daværende borgerforening, 
senere i 1982 blev interessentselskabet omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.
I 2011 blev vandværket ombygget til 2 separate vandværket for leveringssikkerhedens skyld.
Vandværket forsyner i dag 2.035
 forbrugere fra 4 boringer. Der udpumpes årligt ca. 193.000 kbm., svarende til ca. 530 kbm. pr. dag. Vandværket er beliggende på Mårumvej 12D, 3230 Græsted.  

Ændret Opkrævning:
Fra og med 2021 flytter vi forårsopkrævningen fra 1. marts til 1. februar således at den endelige opkrævning følger kalenderåretog acontoopkrævningen for første halvår kommer tættere påbetalingsperioden.

Driftinformation:  
Såfremt der er driftforstyrrelser, vil det blive meddelt her eller på facebooksiden "Vores Græsted", så hurtigt som muligt.

 

Under "information" kan du nu se vandværkets ledningsplan. Der kan du se din egen stophane/mållerbrønd.

 

 


Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Torben Petersen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:

Karsten Petersen

Louice Mortensen

 Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen