AFLYSNING !
Da Gribskovhallen er lukket på grund af coronavirussen, er vi nødt til at udskyde generalforsamlingen den 31. marts 2020.
Vil blive afholdt i september måned 2020.
I

Græsted Vandværk A.m.b.A.
Græsted Vandværk blev stiftet i 1903, oprindelig som et interessentselskab, på initiativ af den daværende borgerforening, 
senere i 1982 blev interessentselskabet omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.
I 2011 blev vandværket ombygget til 2 separate vandværket for leveringssikkerhedens skyld.
Vandværket forsyner i dag 2.035
 forbrugere fra 4 boringer. Der udpumpes årligt ca. 193.000 kbm., svarende til ca. 530 kbm. pr. dag. Vandværket er beliggende på Mårumvej 12D, 3230 Græsted.

Driftinformation:  
Såfremt der er driftforstyrrelser, vil det blive meddelt her eller på facebooksiden "Vores Græsted", så hurtigt som muligt.

 

Ændret opkrævningstidspunkt
Fra og med 2020 flytter vi efterårsopkrævningen fra 1. september til 1. juli, således at acontoopkrævningen for sidste halvår følger betalingsperioden.

 

Under "information" kan du nu se vandværkets ledningsplan. Der kan du se din egen stophane/mållerbrønd.

 

 


Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Leif Andreasen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Torben Petersen
Karsten Petersen

Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen