Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket. Vandværket udfærdiger en opgørelse af vandforbruget. Afregning skal foretages over den samlede refusionsopgørelse.  Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse. Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen.