Græsted Vandværk kan kontaktes på  adressen: 

Græsted Vandværk
Mårumvej 12 D, 3230 Græsted 
Tlf. 4839 2795   

Kontoret er åbent mandag, onsdag og fredag mellem kl. 09.00 og kl. 11.00

E-mail. kontor@graestedvand.dk 


Personalet kan kontaktes direkte på tlf. eller e-mail


Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer

Kontakt driftsleder Henrik Larsen
tlf. 2129 6795, e-mail
: kontor@graestedvand.dk
 
   
   

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning
:
 
Kontakt bogholder Hanne Birgit Olsen   
tlf. 4839 2795, e-mail: kontor@graestedvand.dk

 
   
Formand Steen Christensen
tlf. 3033 2795 
e-mail: kontor@graestedvand.dk
  

 

Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Torben Petersen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Karsten Petersen
Louice Mortensen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen