Vedtægter for Græsted Vandværk 2011
Se vedtægterne i pdf. format


Bestyrelsen:
Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Torben Petersen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:

Karsten Petersen

Louice Mortensen

 Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen