Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Leif Andreasen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Torben Petersen
Bent Jensen


Driftsleder: Poul Henriksen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen

Rambøll Danmark A/S Minimer
Forside Minimer

OBS!
Vi starter i 2016 efter Påske med at udskifte stophaner med målerbrønde. Det vil ske på Bakkeager og Moseager og vil foregå hen over sommeren.
Der kan påregnes lukning af vandet i perioder mandag til fredag kl. 09.00 - 16.00. 
Husk at se efter om vandet er misfarvet. Så lad vandet løbe en kort tid f.eks. inden vaskemaskinen  sættes i gang.


Under information kan du nu se vandværkets ledningsplan. Der kan du se din egen stophane/målerbrønd.

Græsted Vandværk A.m.b.A.
Græsted Vandværk blev stiftet i 1903, oprindelig som et interessentselskab, på initiativ af den daværende borgerforening, senere i 1982 blev interessentselskabet omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar. 
I 2011 blev vandværket ombygget til 2 separate vandværket for leveringssikkerhedens skyld.
Vandværket forsyner i dag 1963 forbrugere fra 4 boringer. Der udpumpes årligt ca. 190.000 kbm., svarende til ca. 520 kbm. pr. dag.
Vandværket er beliggende på Mårumvej 12D, 3230
Græsted.   

Copyright Rambøll Danmark A/S